Selasa, 08 Desember 2015

STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI TERNAK USTAN MANDIRISTRUKTUR PENGURUS
 KELOMPOK TANI TERNAK USTAN MANDIRI DESA DOLOKGEDE KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO

KETUA                                    : MUHAMMAD ALI
SEKERTARIS                          : KISNADI
BENDAHARA                         : KANJIN
DEVI SI   I
KOORDINATOR DOMBA       :  ALI SAFI’I
ANGGOTA                              :  AHMAD SHODIK
                                                  AHMAD HADI SHODIKIN
                                                  ANDIK SUSANTO
                                                  AIDA
                                                  LAMIRIN
                                                  LINTISNO
                                                  JUPRI
                                                  SARTI
                                                  M. NURI
                                                  SATUR
                                                  SAKIP
                                                  PURWADI
                                                  RUSIDI
                                                  TAMRIN
                                                  VIRGIAWAN LISTANTO
                                                  DIDI CAHYADI
                                                  UTAMI
                                                  PUNARTO
                                                  SITI DAMAYANTI
                                                  KASNITI
DEVISI   II
KOORDINATOR SAPI                        :  KASIRIN
ANGGOTA                              :  JUDI
                                                :  NGARI
                                                :  IKSAN
                                                :  MUSTIHADI
                                                :  SUPARJI
                                                :  SURAWI
                                                :  SURIP
                                                :  SANUR
                                                : LILIS SURYANI
                                                :  JIYEM
                                                :  SARI
                                                :  JARTO
                                                :  DAKIT
                                                :  DASIRAN
                                                :  JASMAN
                                               :  HARDI
                                                :  NUR ARIFIN
                                                :  SARJI
                                                :  INARSIH
                                                :  SUTIKNO
                                                :  IMAM EFENDI
                                                :  SITI NURKAYATI
DEVISI    III
KOORDINATOR UNGGAS      :  JUNAIDI
ANGGOTA                              :  SUYOTO
                                                   LAKAH
                                                   JASMIN
                                                   KUSNAN
                                                   GERMO
                                                   SAMSURI
                                                   PARDAN
                                                   SUBAKIR
                                                   SIGIT HARIYANTO
                                                   SUNARJI
                                                   SUYITNO
                                                   SURATIN
                                                   SUWARNO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar